Dokumenty do pobrania

1. Deklaracja gry amatora
2. Podanie o przyjęcie do klubu sportowego
3. Oświadczenie rodziców/opiekunów zawodnika

Masz pytania? Dopytaj trenera drużyny Twojego dziecka.

Komentowanie jest wyłączone.