Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN

Rejestracja zawodnika w Programie Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN dotyczy wszystkich rodziców, których dzieci chcą grać w klubie Wielkopolska Komorniki. Dotyczy wszystkich roczników od Skrzata do Młodzika. W myśl przepisów PZPN trener nie może dopuścić niezarejestrowanego zawodnika do treningów, oraz meczów ligowych. Tylko Ty jako opiekun prawny możesz zarejestrować swoje dziecko.
Jeśli Twoje dziecko jest już zarejestrowane w certyfikowanej szkółce, a np. chce na próbę przyjść na kilka treningów, na ten czas rejestrujesz go w drugiej dopisując dziecko do LKS Wielkopolska Komorniki.

Przejdź do serwisu PZPN – Rejestracja

Jeśli coś będzie dla Ciebie nie jasne – skorzystaj z poniższego poradnika.

1. Zakładamy konto w portalu PZPN „Łączy nas piłka”. Film instruktażowy
2. Rejestrujemy dziecko w systemie PZPN. Film instruktażowy
3. Składamy wniosek o potwierdzenie w szkółce piłkarskiej. Film instruktażowy.

Będziesz mieć podczas rejestracji pytania – zapraszamy do kontaktu telefonicznego 605 399 406 – Marcin Bogus.

Krok 3. Złożenie wniosku o potwierdzenie zawodnika w szkółce

Najczęstsze problemy podczas rejestracji

Najczęstsze problemy podczas rejestracji dotyczą: wybrania opcji potwierdzenia w klubie nieligowym zamiast w szkółce piłkarskiej, wyboru właściwej miejscowości, nie wciśnięcia przycisku „Zapisz”, który wysyła wniosek.
Spójrz na zdjęcia poniżej, które pokazują jak przejść te problematyczne momenty rejestracji.

Wybierz „złóż wniosek o potwierdzenie w szkółce piłkarskiej”

Wybierz województwo następnie wybierz pierwszą miejscowość Komorniki, wtedy pojawi się nazwa Akademii LKS Wielkopolska Komorniki.

Pamiętaj rejestrację kończy wysłanie wniosku poprzez wciśnięcie przyciski „Zapisz” jak na zdjęciu poniżej.